• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Про бібліотеку

Носівська централізована бібліотечна система

До складу Носівської централізованої бібліотечної системи входять: центральна районна бібліотека для дорослих, центральна районна бібліотека для дітей, міські та сільські бібліотеки-філії, що обслуговують всі категорії користувачів.

Згідно з Положенням про Носівську централізовану бібліотечну систему, ЦБС забезпечує жителям району рівні права на бібліотечне обслуговування незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання. Місією бібліотек системи є забезпечення безперервної освіти та культурного розвитку жителів регіону, незалежно від їхнього статусу, шляхом доступу до інформаційних джерел як на традиційних (друкованих) так і електронних носіях та через доступ до мережі Інтернет. Бібліотеки здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб жителів свого регіону в інформації, забезпеченні своїх громадянських прав, міжособистісному спілкуванні та змістовному дозвіллі через участь у роботі клубів та любительських об’єднань.

Носівська централізована бібліотечна система є неприбутковим комунальним культурно-освітнім та інформаційним закладом, який забезпечує акумуляцію, збереження і використання документальних і інформаційних ресурсів. ЦБС заснована Носівською районною державною адміністрацією та підпорядковується відділу культури і туризму, національностей та релігій райдержадміністрації для здійснення загального керівництва її фінансово-господарською діяльністю.

Історична довідка:

Історія центральної районної бібліотеки веде свій відлік часу з вересня 1900 р. Тоді це була безплатна народна бібліотека – читальня, яка знаходилася в будинку дворянки Тетяни Степанівни Вдовиченко на ярмарковїй площі, поблизу волосної управи. Клопотання про відкриття бібліотеки в Носівці вела дворянка Марія Юхимівна Шаула, яка згодом була призначена завідуючою бібліотеки-читальні та звітувала про її роботу. Бібліотекарем читальні була донька місцевого священика Євгенія Олександрівна Короткевич. Початковий фонд бібліотеки складав 176 примірників книг на загальну суму 500 рублів. В Докладі комісії по освіті звіту земської управи за 1904 рік // Журнал Ніжинського Уїздного Земського Собранія чергової сесії 1905 року. – Ніжин – 1906 р. – с. 39. зазначається, щоНосівська, Вертіївська, Ніжинська бібліотеки відносились тоді до найкращих.

В 1900 р. була відкрита народна бібліотека- читальня в с. Володькова Дівиця (нині с.Червоні Партизани), яка знаходилась в будинку козака Фокія Карповича Труша, першим бібліотекарем була Єлизавета Йосипівна Сатіась.

В 1902 р. прийнято рішення про відкриття безплатної народної бібліотеки в містечку Мрин.

В 1909 р. при економії графа Мусіна-Пушкіна в с. Козари була відкрита читальня, бібліотекар О.П. Михайловська.

До 1917 р. були відкриті бібліотеки-читальні в с. Макіївка та Держанівка, про що свідчать протоколи засідань Ніжинського повітового земського зібрання.

У 1923 році Носівська бібліотека була переведена в приміщення колбуду , в якому вона була до 1987 року. Книжковий фонд на той час складав 2000 примірників.

(Ф Р-593. оп.1 спр. 1862 с.34) Як стверджують архівні джерела, в 1924 році в Чернігівській губ., Ніжинського округу, м. Носівка в бувшому будинку Цейтліна знаходилась бібліотека, що утримувалась на кошти Політпросвіти. Бібліотека була безкоштовною. Завідував бібліотекою вчитель Іван Іванович Чалов. Загальний фонд бібліотеки налічував 1342 примірники. Користувачів – 127 : з них робітників – 19, селян – 21, червоноармійців – 1, службовців – 24, учнів – 44, не працевлаштованих – 19.

(Ф Р – 593 оп.1. спр. 1862 с.35) Також, в 1924 році в м. Носівка на території цукрового заводу працювала безкоштовна бібліотека, що існувала на кошти профспілки. Завідував бібліотекою Кащенко Павло Федорович, селянин, комсомолець. Фонд бібліотеки становив 2200 примірників, вона мала дитяче відділення – 50 примірників. Читальної зали бібліотека не мала, діяло дві пересувки.

Великих втрат зазнала бібліотека в період Великої Вітчизняної війни. Як згадує бібліотекар В. М. Покиньборода, аби зберегти фонд, найцінніші книги були закопані. У 1943 році бібліотека відновила свою роботу. Для максимального задоволення потреб користувачів, на підприємствах міста організовувались пункти видачі книг. В травні 1964 року виконком Бобровицької районної ради затвердив проектно-кошторисну документацію на будівництво нового, окремого приміщення для бібліотеки. Був залитий фундамент, виклали стіни по вікна, та кошти закінчилися і будівництво зупинилося на 15 років. В 1981 році будівництво відновилось і в 1987 році бібліотека відсвяткувала новосілля. З 1987 року і по даний час бібліотека знаходиться в приміщенні за адресою: м. Носівка, вул. Свято-Троїцька, 1.

В 1980 році бібліотеки району були об’єднані в централізовану бібліотечну систему, яка складалась з 30 бібліотек-філій, центральної районної та дитячої бібліотек. У районній бібліотеці було відкрито нові відділи: комплектування і обробки літератури, довідково-бібліографічний, відділ збереження та використання єдиного книжкового фонду. З розширенням функцій центральної бібліотеки з 5 до 16 збільшився штат працівників – це дало змогу активізувати роботу закладу та розширити спектр надаваних послуг.

Центральна бібліотека ЦБС сьогодні є головною бібліотекою району. Вона формує, зберігає і організовує використання єдиного фонду документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між бібліотеками-філіями та відділами центральної бібліотеки. Центральна бібліотека є організаційно-методичним центром для бібліотек-філій своєї ЦБС. ЦБС має єдиний штат працівників, єдиний бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням, обробкою документів, єдиним довідково-пошуковим апаратом зі зведеними каталогами (обліковим, алфавітним та систематичним).

Єдиний бібліотечний фонд ЦБС універсального профілю і формується на різних носіях інформації. Фонд центральної бібліотеки ЦБС включає найбільш повний репертуар документів і баз даних. Науково-популярна, галузева та особливо цінна література, що надходить в одному примірнику, найбільш важливі інформаційні і бібліографічні документи зберігаються в центральній бібліотеці. Фонди бібліотек-філій формуються з урахуванням інформаційних потреб і особливостей населення свого регіону.

Носівська централізована бібліотечна система щорічно обслуговує більше 25000 користувачів. З них: сільські бібліотеки-філії близько 16000 користувачів, по центральній районній бібліотеці близько 6000 користувачів, центральна дитяча бібліотека більше 2000 користувачів. Люди похилого віку та з особливими потребами обслуговуються працівниками бібліотек вдома.

Пріоритетним напрямком діяльності бібліотек системи є краєзнавство. Працівниками ведеться постійна робота з пошуку та накопичення матеріалів про відомих діячів культури, науки, мистецтва, життєвий і творчий шлях яких пов'язаний з Носівщиною, цікавих історичних фактів про заснування на території району храмів, культурних та освітніх закладів, історій та легенд, пов’язаних з назвами населених пунктів та географічних об’єктів. Центральна районна бібліотека вивчає, аналізує, узагальнює і поширює передовий досвід бібліотек системи, запроваджує кращий вітчизняний і світовий досвід у практику роботи своєї ЦБС.

Помітною фігурою на бібліотечній ниві Носівщини є нині покійний Іван Якович Буняк – відомий краєзнавець та дослідник історії Носівського краю, який багато років очолював районну бібліотеку та вніс значний вклад в її становлення та розвиток.

Достойний внесок в бібліотечну справу внесли О.І. Давиденко, яка понад 30 років очолювала централізовану систему району, Ковальчук О.Т. – віддала бібліотечній роботі майже 50 років, Л.Ф. Харченко, завідуюча Козарівською сільською бібліотекою-філією, ініціатор створення сільського краєзнавчого музею, бібліотекарі В.М. Покиньборода, Г.Ф. Іващенко, Т.Д. Юрбалко, Г.А. Назарова, Г.І. Ярош, Г.О. Якименко, Г.О. Скрипка та ін..

Кiлькiсть переглядiв: 773

Коментарi